Beijing 161 Wangfujing Courtyard Hotel

เก็บเงียบสงบในย่านที่มีชีวิตชีวา มีถนนที่คึกคักนอกตลาดในระหว่างวันและ pergolas โรแมนติกที่ปกคลุมไปด้วยไฟกระพริบตาภายในเวลากลางคืน เสนอประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่ผู้เข้าพักด้วยความเอร็ดอร่อยสำหรับชีวิตและความปรารถนาสำหรับการสำรวจในท้องถิ่นได้