สำรองห้องพัก
+86 1065285005
สำรองห้องพัก
  • 80602936
  • 81281534
  • 86495790
  • 86495766
  • 86495779
  • 86495735
  • 86495768

Reservations

สำรองห้องพัก
{{data.aggregate.hotel_average_score}} {{translations["review_score"]}}{{translations["out_of_ten"]}}
/ , {{data.review.guest_countrycode}}
{{data.review.completed_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss | amDateFormat:'MMMM DD, YYYY'}}
Close